Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

26. juli 2016

Høringsfrist 25.09.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Hedda Maurud Medisinsk fagavdeling