Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

27. januar 2016

Høringsfrist 02.05.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Eikeland | Avdeling for jus og arbeidsliv