Høring - Veileder for kommunale frisklivssentraler

17. juni 2016

Høringsfrist 28.06.2016

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling