Høring - Veileder for kommunale frisklivssentraler

17. juni 2016

Høringsfrist 28.06.2016

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet ved avdeling forebygging i helsetjenesten, ønsker innspill på utkast til oppdatert «Veileder for kommunale frisklivssentraler»

Ny forskning, nye nasjonale anbefalinger på kosthold og fysisk aktivitet, nye forskrifter og stortingsmeldinger om folkehelse og primærhelsetjenester og nasjonale strategier medfører ifølge Helsedirektoratet behov for oppdatering av Veileder for kommunale frisklivssentraler.

Innholdet i veilederen er det samme, men teksten er utvidet litt, oppdatert og tydeliggjort på noen områder. Dokumentet har fått en annen oppbygging og noen kapitler har fått ny tittel. Alle referanser og lenker er gjennomgått og oppdatert; ny litteratur, stortingsmeldinger, anbefalinger, nasjonale veiledere og retningslinjer og relevante nettsider. Brukermedvirkning i frisklivssentraler og sammenheng og samarbeid mellom frisklivs-, lærings- og mestringstilbud og rehabilitering er beskrevet tydeligere.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse av innholdet og endringene.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling