Forslag til endringer i førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften

21. desember 2017

Høringsfrist 25.02.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Ringnes | Medisinsk fagavdeling