Høring - Endring av førerkortforskriften

11. juli 2017

Høringsfrist 01.09.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling