Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

01. september 2017

Høringsfrist 19.10.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sigrid Rød | Medisinsk fagavdeling