Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

05. januar 2017

Høringsfrist 15.02.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv