Høring - Pakkeforløp hjerneslag (Fase 1)

02. november 2017

Høringsfrist 20.11.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling