Høring - Pakkeforløp hjerneslag (Fase 1)

02. november 2017

Høringsfrist 20.11.2017

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til fase 1 for innføring av pakkeforløp for hjerneslag. Fase 1 beskriver det anbefalte pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten, med koder og forløpstider, så langt som dagens system tillater. Pakkeforløpet vil inneholde målepunkter med målformuleringer og forløpstider.

Direktoratet ønsker innspill på om målsettingen med pakkeforløp for hjerneslag blir ivaretatt med dette utkastet. Videre ønsker de innspill på målepunktene, beskrivelsene av disse, og om andre temaer burde vært med. De ønsker i tillegg innspill på det videre skisserte pakkeforløpet, og vedlagt plan for fase 2, med fokus på rehabilitering.

Direktoratets målsetting med pakkeforløp for hjerneslag er at dette kan bane vei for resten av rehabiliteringsfeltet når det kommer til detaljert ansvarsavklaring mellom forskjellige nivåer innen spesialisert rehabilitering og kommunal rehabilitering. Det er derfor inkludert et prosjektforslag med detaljert anbefaling om hvilke pasienter som bør få hvilken rehabilitering når.

Link til nettside:

https://helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-hjerneslag-fase-1#høringsutkast

Saksbehandler

Anita Lyngstadaas | Medisinsk fagavdeling