Innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument

05. oktober 2017

Høringsfrist 25.10.2017

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud Avdeling for jus og arbeidsliv