Innspill til Akademikernes næringspolitiske dokument

05. oktober 2017

Høringsfrist 25.10.2017

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud Avdeling for jus og arbeidsliv