Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag

18. mai 2017

Høringsfrist 25.07.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Bente Kristin Johansen | Medisinsk fagavdeling