Nasjonalfaglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen

05. oktober 2017

Høringsfrist 15.11.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling