Nasjonalfaglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen

05. oktober 2017

Høringsfrist 15.11.2017

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har på høring nasjonalfaglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

Ettersom barnehagebarn får en vesentlig del av sitt daglige matinntak i barnehagene, vil mat og måltider i barnehagen ha stor betydning for barnas kosthold og matvaner, og dermed også for barnas helse. Revideringen av retningslinjen gjøres for å være i tråd med Helsedirektoratets kostråd (2011), og for å revidere næringsstoffsanbefalinger og annet oppdatert lovverk og kunnskap på feltet. Anbefalingene i retningslinjen er knyttet til gjennomføring av måltid, den ernæringsmessige kvaliteten, mattrygghet og hygiene, allergier/intoleranser og miljøhensyn. Målet er å bidra til at de ansatte i barnehagene har en oppdatert kunnskapsbasert og brukervennlig retningslinje som sikrer barna gode rammer for måltid og ernæring.

Helsedirektoratet ber spesielt om tilbakemeldinger på det faglige innholdet, og om anbefalingene oppfattes som tydelige, om de har mangler, om de kan mistolkes og om de er hensiktsmessige. Det ønskes også forslag til tydeliggjøring av retningslinjene, og tiltak for at retningslinjene blir håndhevet.

Saksbehandler

Jan Emil Kristoffersen | Medisinsk fagavdeling