Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

05. oktober 2017

Høringsfrist 25.10.2017

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Fredrik Lorck Avdeling for jus og arbeidsliv