Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

05. oktober 2017

Høringsfrist 25.10.2017

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Fredrik Lorck Avdeling for jus og arbeidsliv