Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25

19. september 2018

Høringsfrist 19.11.2018

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv