Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging læringsmiljø

10. september 2018

Høringsfrist 23.10.2018

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Espen Slettmyr Avdeling for jus og arbeidsliv