Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

18. april 2018

Høringsfrist 11.05.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Cecilie Tandberg Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv