Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

18. april 2018

Høringsfrist 11.05.2018

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften. Høringsforslaget gjelder forslag om innføring av mer nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon. Det foreslås også en ny bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle nødsentralen med SMS og MMS.

Departementet skriver at forslagene må sees på med bakgrunn i den teknologiske utviklingen for posisjonering av nødanrop, samt nødetatenes behov for å ivareta nødstilte på en mer effektiv og god måte. Forslaget om SMS og MMS til nødnummer er ment å sikre at døve og hørselshemmede kan kommunisere med nødetatene ved hjelp av eksisterende kommunikasjonstjenester.

Det er særlig høringsforslagene som angår kontakten mellom helsepersonell og pasienter som vurderes som aktuelle for foreningsleddene. Det bes om at foreningsleddene særlig tar stilling til om de foreslåtte tiltakene vil være gode metoder for å sikre tilstrekkelig kommunikasjon med nødetatene, og om tiltakene for døve og hørselshemmede vil kunne fungere som tilsiktet. Det er aktuelt å påpeke om de som jobber med denne typen problemstillinger føler at forslagene i tilstrekkelig grad svarer ut dagens utfordringer, eller om det er behov for ytterligere endringsforslag for å gjøre kunne utføre kontakten mot nødsentralen og hjelpepersonellet på en tilfredsstillende måte. Det kan også være aktuelt å vurdere forslagene i henhold til personvernhensyn.

Saksbehandler

Cecilie Tandberg Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv