Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.

28. juni 2018

Høringsfrist 30.08.2018

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Cecilie Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv