Ny forskrift om helseundersøkelse av loser og losaspiranter

04. september 2018

Høringsfrist 23.10.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Stine Kathrin Tønsaker Avdeling for jus og arbeidsliv