Veileder til forskrift om håndtering av humane celler og vev

14. februar 2018

Høringsfrist 27.02.2018

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Sigrid Rød Medisinsk fagavdeling