Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR

06. mars 2019

Høringsfrist 17.04.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling