Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR

06. mars 2019

Høringsfrist 17.04.2019

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har sendt på høring en delrevisjon av den Nasjonalfaglige retningslinjer for gravide kvinner i LAR. Høringsutkastet gir anbefalinger om bruk av prevensjon, nedtrapping/dosereduksjon og valg av substitusjonslegemiddel. Øvrige anbefalinger i retningslinjen fra 2011 er ikke på høring og vil fortsatt være gjeldende.

Overordnede mål for retningslinjer er:

  • Å redusere risiko for ikke-planlagte graviditeter og graviditeter før kvinnene er rusfrie i LAR og har en stabil livssituasjon.
  • Å redusere fosterets eksponering for substitusjonslegemidler i LAR mest mulig, uten å øke mors risiko for tilbakefall til rusmiddelbruk, og uten å gjøre forberedelser til morsrollen unødig krevende eller belastende.

 

Revisjonsarbeidet inneholder konsensuspanelets (bestående av brukere, forskere og fagpersoner) vurderinger, inkludert en forsterket vektlegging av "føre var"-prinsippet, sammen med oppdatert kunnskapsgrunnlag. Anbefalingene er gitt innenfor gjeldende regelverk på området. Når anbefalingene er ferdigstilt skal det utarbeides standardisert kunnskapsbasert skriftlig informasjon.

 

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:

https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar

 

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg | Medisinsk fagavdeling