Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR

06. mars 2019

Høringsfrist 17.04.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt på høring en delrevisjon av den Nasjonalfaglige retningslinjer for gravide kvinner i LAR. Høringsutkastet gir anbefalinger om bruk av prevensjon, nedtrapping/dosereduksjon og valg av substitusjonslegemiddel. Øvrige anbefalinger i retningslinjen fra 2011 er ikke på høring og vil fortsatt være gjeldende.

Overordnede mål for retningslinjer er:

  • Å redusere risiko for ikke-planlagte graviditeter og graviditeter før kvinnene er rusfrie i LAR og har en stabil livssituasjon.
  • Å redusere fosterets eksponering for substitusjonslegemidler i LAR mest mulig, uten å øke mors risiko for tilbakefall til rusmiddelbruk, og uten å gjøre forberedelser til morsrollen unødig krevende eller belastende.

 

Revisjonsarbeidet inneholder konsensuspanelets (bestående av brukere, forskere og fagpersoner) vurderinger, inkludert en forsterket vektlegging av "føre var"-prinsippet, sammen med oppdatert kunnskapsgrunnlag. Anbefalingene er gitt innenfor gjeldende regelverk på området. Når anbefalingene er ferdigstilt skal det utarbeides standardisert kunnskapsbasert skriftlig informasjon.

 

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:

https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-gravide-i-legemiddelassistert-rehabilitering-lar

 

Saksbehandler

Ragnar Nesvåg Medisinsk fagavdeling