Endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Avdeling for jus og arbeidsliv

13. juni 2019

Høringsfrist 15.07.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Jan Eikeland |