Endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Avdeling for jus og arbeidsliv 13. juni 2019

Høringsfrist 15.07.2019

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Jan Eikeland