Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger - Medisinutdanningen

14. januar 2019

Høringsfrist 18.02.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling