Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger - Medisinutdanningen

14. januar 2019

Høring – forslag til nasjonal faglig retningslinje for medisinutdanningen


Det vises til Kunnskapsdepartementets (KD) høring om forslag til nasjonale retningslinjer for medisinutdanningen av 29. november 2018. Legeforeningen takker for innvilget utsettelse til etter behandling i sentralstyret.

 


Se vedlegg.                                                                     

 

 

 

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling