Høring - anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten

27. november 2019

Høringsfrist 20.01.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling