Høring - anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten

27. november 2019

Høring - anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten

Legeforeningen takker for anledningen til å gi tilbakemelding på utkastet. Dokumentet har vært forelagt i alt 30 fagmedisinske foreninger, inkludert de åtte som Noklus har foreslått.
Det kom ikke inn svar fra alle de foreslåtte.
Noen av anbefalingene har dessverre ikke fått spesifikke kommentarer.

Saken er behandlet av Legeforeningens fagstyre.

Se vedlagt høringsuttalelse.

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling