Høring - anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten

27. november 2019

Høringsfrist 20.01.2020

Fristen er utløpt

Noklus har sendt på høring andre runde med anbefalinger for anbefalte analyser i primærhelsetjenesten. Disse anbefalingene er en del av Noklus sitt arbeid med å kvalitetssikre rett rekvirering av laboratorietjenester.

Noen av anbefalingene avviker fra nasjonale retningslinjer. Dette har Noklus begrunnet i hvert enkelt tilfelle og skyldes at nasjonale retningslinjer ofte oppfattes som spesialistdrevne og mindre relevante for bruk i primærhelsetjenesten. Hensikten med de anbefalte analysene har vært å bidra til standardisert utredning og oppfølging og samtidig unngå unødvendig bruk av laboratoriet. 
 

Noklus har spesielt bedt om at følgende foreningsledd ser på spesifikke diagnoser: 

  • Norsk forening for allmennmedisin (alle anbefalinger)
  • Norsk cardiologiskselskap (Lipoproteinforstyrrelser og Hjertesvikt) 
  • Norsk nyremedisinsk forening (Kronisk nyresykdom)
  • Norsk endokrinologisk forening (Thyroidea, Osteoporose utredning)
  • Norsk revmatologisk forening (Osteoproseutredning, Lavdose Metotrexat) 
  • Norsk selskap for hematologi (MGUS kontroll)
  • Norsk gynekologisk forening (Menstruasjonsforstyrrelser/klimakterium)
  • Norsk forening for klinisk farmakologi (Litium, Lavdose Metotrexat)

 

Denne høringen skal behandles av fagstyret 10.02.2020. 

 

Les mer i vedleggene fra Noklus. 

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 20.01.2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Saksbehandler

Tor Carlsen | Medisinsk fagavdeling