Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Høring - forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen

06. november 2019

Høringsfrist 20.11.2019

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen. Arbeids- og sosialdepartementet mener hensikten med forskriftsendringene er å gi myndighetene og IA-koordineringsgruppen en underveisrapport for fremdriften for de tiltak som er iverksatt, eventuelt endringer som er foretatt underveis.   

 

Departementet foreslår blant annet følgende forskriftsendring: 

  • 7 Søknad om tilskudd 
    Etter § 7 skal søknad om tilskudd sendes inn innen 15. november året før det året tilskuddet gjelder for. Dersom det ikke er endringer i programplanen eller prognoser for bruk av midler kommende år i forhold til det som ble rapportert etter § 6 bokstav c, er det tilstrekkelig å vise til halvårsrapporten i søknaden.

Denne høringen skal behandles administrativt og innspillene sendes inn via Akademikernes høringssvar. 

 

Les mer på siden til Arbeids- og sosialdepartementet her

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 20. november 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsid

 

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg Samfunnspolitisk avdeling