Høring - forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen

06. november 2019

Høringsfrist 20.11.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg Samfunnspolitisk avdeling