Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Høring - forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen

06. november 2019

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen

Legeforeningen takker for mulighet til å komme med innspill på høring om forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen. Legeforeningen følger arbeidet med IA-avtalen og bransjeprogrammene tett, og Legeforeningen er representert i styringsgruppen for bransjeprogrammet for sykehus.

 

Bransjeprogrammene skal tildeles tilskudd til å gjennomføre målrettede bransjetiltak innenfor de prioriterte områdene i IA-avtalen, samt administrative utgifter. Legeforeningens vurdering av høringsforslaget er at dette kun innebærer en formell endring som muliggjør IA-partenes vedtatte gjennomføring av bransjesatsningene. Det som foreslås knyttet til rapporteringskrav, frister og fordeling av midler fremstår som en rimelig måte å gjøre det på. Legeforeningen har ingen innvendinger, og støtter forslaget slik det fremkommer i høringen.

 

 

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise
Generalsekretær

Gorm Hoel     
Seksjonssjef 

Kristin Krogvold
Spesialrådgiver/advokat

Ingvild Bjørgo Berg    
Rådgiver


 

 

                                                                                        

Saksbehandler

Ingvild Bjørgo Berg Samfunnspolitisk avdeling