Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge – Behov modeller og muligheter

20. november 2019

Høringsfrist 20.01.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling