Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge – Behov modeller og muligheter

20. november 2019

Høringsfrist 20.01.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen Medisinsk fagavdeling