Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge – Behov modeller og muligheter

20. november 2019

Høring Grimstadutvalgets utredning - Studieplasser i medisin i Norge - Behov modeller og muligheter

Det vises til Kunnskapsdepartementets (KD) invitasjon til høring om Grimstadutvalgets utredning om Studieplasser i medisin i Norge- Behov modeller og muligheter av 20. november 2019.
Legeforeningen har sendt utredningen på bred høring internt i organisasjonen.

Se vedlagt høringsuttalelse.

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling