Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere

13. august 2019

Høringsfrist 27.08.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, har Helsedirektoratet, i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet, KS, Stiftelsen Norsk luftambulanse og representanter fra andre frivillige organisasjoner, utarbeidet et utkast til Nasjonal veileder for akutthjelpere. Oppdraget er en oppfølging av anbefalingene fra Akuttutvalget (NOU 2015:17 Først og fremst).

Helsedirektoratet mener denne veilederen skal bidra til å avklare rammene for etablering og bruk av akutthjelpere i Norge, og skal bl.a.:

  • Avklare ansvarsforhold, herunder forholdet til relevante bestemmelser i helselovgivningen
  • Oppstille minstekrav til kompetanse og utsyr
  • Anbefale rutiner for etablering og bruk av akutthjelpere, herunder krav til avtaler mellom oppdragsgiver og utøvende virksomheter/organisasjoner
  • Avklare prinsipper for kostnadsfordeling, forsikringer, mm.

 

Les mer i vedleggene fra Helsedirektoratet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 27. august 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Charlotte Ibsen Henriksen | Medisinsk fagavdeling