Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere

13. august 2019

Høringsfrist 27.08.2019

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Charlotte Ibsen Henriksen | Medisinsk fagavdeling