Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

10. juli 2019

Høringsfrist 13.09.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv