Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

10. juli 2019

Høringsuttalelse

Høring om tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

Foreliggende høringsnotat reiser spørsmål av stor prinsipiell betydning for helsetjenesten i årene som kommer. Legeforeningen har etter grundig prosess i våre organisasjonsledd utarbeidet denne uttalelsen, som er vedtatt av sentralstyret.

Se vedlegg.

Saksbehandler

Helga Bysting Avdeling for jus og arbeidsliv