Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

24. april 2019

Høringsfrist 10.06.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Gro Tove Hem Johnsen Medisinsk fagavdeling