Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften

30. oktober 2019

Høringsfrist 09.12.2019

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Cecilie T. Hallan Avdeling for jus og arbeidsliv