Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften

30. oktober 2019

Høringsuttalelse – Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften

Vi viser til høringsnotat av 28. oktober 2019 med forslag til ny e-helselov og endringer i forskrift om
IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.


Legeforeningen støtter ikke forslaget til ny e-helselov og forslag til endring av forskrift om e-helsestandarder i dets nåværende form.

Under følger en sammenfatning av våre viktigste synspunkter, til lovforslaget og til forskriften om
IKT-standarder.
Synspunktene utdypes dernest i den videre tekst.

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Cecilie T. Hallan | Avdeling for jus og arbeidsliv