Endrede bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger fra Norsk helsenett (NHN)

24. januar 2020

Høringsfrist 08.02.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Cecilie Tandberg Hallan | Avdeling for jus og arbeidsliv