Endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til endret nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften, forskriftsendring mars 2021

26. november 2020

Høringsfrist 17.12.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Kari Eikvar | Medisinsk fagavdeling