Endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til endret nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften, forskriftsendring mars 2021

26. november 2020

Høring - Endringer i læringsmål for leger i spesialisering og forslag til endret nummerering/paragrafsetting av vedlegg 2 til spesialistforskriften, forskriftsendring mars 2021

Legeforeningen viser til Helsedirektoratets høringsbrev datert 17.11.2020, med høringsfrist 5.2.2021. Saken har vært på høring i organisasjonen og er behandlet i Legeforeningens fagstyre. Legeforeningen har følgende kommentarer.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Kari Eikvar | Medisinsk fagavdeling