Høring av endring i trygderefusjonsforskriften

29. mai 2020

Høringsfrist 06.08.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Espen Slettmyr | Avdeling for jus og arbeidsliv