Høring av forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven

16. april 2020

Høringsfrist 15.06.2020

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt på høring forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. KD legger frem forslag til endringer i lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

KD legger fire prinsipper til grunn for sin vurdering av yrkeskvalifikasjoner:

  • Godkjenningsprinsippet
  • Utligningstiltak
  • Devis adgang
  • Tidspunkt for vurdering av språkkrav

 

Departementet foreslår i tillegg enkelte tekniske endringer i yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for å få regelverket mer i samsvar med reglene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

 

KD opplyser i sitt høringsnotat at forslag til endringer i regelverket for yrker som omfattes av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell, vil bli sendt på høring i eget høringsnotat fra henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

 

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

 

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet her.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 15. juni 2020. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv