Høring av forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven

16. april 2020

Legeforeningens høringssvar - forslag til endringer i
yrkeskvalifikasjonsloven

 

Legeforeningen viser til høringsnotat fra Kunnskapsdepartement med forslag om endringer i lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Legeforeningen har fått utsatt svarfrist til28. august 2020.

Saken har vært behandlet i foreningens sentralstyre.

 

Les mer i vedlagt vedlegg.

Saksbehandler

Siri Næsheim | Avdeling for jus og arbeidsliv