Høring av forslag til endringer i yrkeskvalifikasjonsloven

16. april 2020

Høringsfrist 15.06.2020

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Siri Næsheim Avdeling for jus og arbeidsliv