Høring av rapport: "Håndtering av helseforskningsdata - pseudonyme data i klinisk forskning" – OBS! Kort frist

07. mai 2020

Høringsfrist 28.05.2020

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Helga Bysting | Avdeling for jus og arbeidsliv